The largest sportswear manufacturer in the Baltic States Audimas have supported our fundraisers to MS Society UK!

EN: The largest sportswear manufacturer in the Baltic States Audimas have supported our fundraisers to MS Society UK and provided us with training apparel for our preparation for London Marathon this year! Many thanks for your support and most importantly for your donations to MS Society!
 
LT: Didžiausias sporto aprangos gamintojas Baltijos šalyse Audimas finansiškai prisidėjo prie mūsų fundraiserių MS Society UK ir parūpino mums sporto aprangas treniruotėms prieš London Marathon! Didelis ačiū už palaikymą, o svarbiausia už prisidėjimą prie fundraiserių MS Society!
 

Leave a Reply